אבן עזרא על שמות א ח

<< אבן עזרא על שמות • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


ויקם מלך חדש — פירושו כמשמעו, בלא תוספת, שלא היה מזרע המלוכה. על כן כתיב ויקם, כמו "כי הקים בני את עבדי" (שמואל א כב, ח):