מסכת פסחים: משנה · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


לקריאה נוחה מהדורת וילנא מהדורת בארי מהדורת צוקרמנדל


<< | סדר מועד · מסכת פסחים | >>

פרקי מסכת פסחים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

גרסאות התוספתא עריכה

לתוספתא פסחים יש שש גרסאות:

מסכת פסח ראשון עריכה

המאירי, בהקדמתו לספרו "בית-הבחירה", כתב וזה לשונו:
"ואחר הגאונים, חידשו האחרונים
[כוונתו לגאונים אחרונים, שהרי בפתיחתו למסכת פסחים כתב שהגאונים חלקו את מסכת פסחים לשני חלקים]
עוד בזה לחלק מסכת פסחים לשני חלקים. הראשון קראוהו- "פסח ראשון" והשני ייקרא לו- "פסח שני".
והעתיקו פרק "ערבי פסחים" [פרק י׳] מסוף המסכתא וכללוהו עם החלק הראשון, בסופו,
ר״ל [=רוצה לומר, שכל הפרקים יחד נקראו:]- מסכת פסח ראשון". מתוך ספר המכתם – דוד ב״ר לוי מנרבונה


מסכת פסח ראשון - תוספתא
 מהדורת צוקרמנדל    דפוס וילנא    לקריאה נוחה 
פרק א פרק א פרק א
פרק ב פרק ב פרק ב
פרק ג פרק ג פרק ג
פרק ד פרק ד פרק ד
פרק י פרק י פרק י

טקסטים עריכה

עיונים עריכה

לקריאה נוספת עריכה