ספר שושן סודות

(הופנה מהדף שושן סודות)
ספר
שושן סודות
והוא חיבור נפלא הפלא ופלא סודות עליונות עתיקים עמוק מי ימצאנה
נמצא כתוב בשו"ע האר"י זללה"ה וז"ל
"כתוב בספר שושן סודות והוא מתלמידי הרמב"ן זללה"ה"
נוסח השער דפוס קארעץ תקמ"ד


ניתן למצוא בויקיטקסט את הספר "שושן סודות" ב-2 מבנים:

א'. ספר שלם, מחולק לפי כותרות האותיות, כאשר כל הספר נמצא בדף אחד. דרך גירסה זו, יותר קל להעתיק את הספר במלואו, ולעשות בו עוד כהנה וכהנה שימושים, שבגירסה המחולקת יותר קשה לעשות. ניתן למצוא את הטקסט בדף הזה.

ב'. מבנה מחולק לאותיות, כאשר כל אות בדף שונה. הגירסה הזו יותר נוחה לשימוש, ויתרון נוסף - הטקסט איננו "מבהיל" (כלומר איננו ארוך למדי, עד שלאדם הקורא אותו כבר אין חשק), כך שיותר קל לקורא אותו.
להלן הטקסט המחולק: ראה תוכן העניינים


ספר שושן סודות
שושן סודות השלם

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט | קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב | קנג | קנד | קנה | קנו | קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע | קעא | קעב | קעג | קעד | קעה | קעו | קעז | קעח | קעט | קפ | קפא | קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח | קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | ריז | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו | רכז | רכח | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ | רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | רמט | רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח | רנט | רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | רסט | רע | רעא | רעב | רעג | רעד | רעה | רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד | רפה | רפו | רפז | רפח | רפט | רצ | רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | רצח | רצט | ש | שא | שב | שג | שד | שה | שו | שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | שיד | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט | שכ | שכא | שכב | שכג | שכד | שכה | שכו | שכז | שכח | שכט | של | שלא | שלב | שלג | שלד | שלה | שלו | שלז | שלח | שלט | שמ | שמא | שמב | שמג | שמד | שמה | שמו | שמז | שמח | שמט | שנ | שנא | שנב | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | שעד | שעה | שעו | שעז | שעח | שעט | שפ | שפא | שפב | שפג | שפד | שפה | שפו | שפז | שפח | שפט | שצ | שצא | שצב | שצג | שצד | שצה | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | תג | תד | תה | תו | תז | תח | תט | תי | תיא | תיב | תיג | תיד | תטו | תטז | תיז | תיח | תיט | תכ | תכא | תכב | תכג | תכד | תכה | תכו | תכז | תכח | תכט | תל | תלא | תלב | תלג | תלד | תלה | תלו | תלז | תלח | תלט | תמ | תמא | תמב | תמג | תמד | תמה | תמו | תמז | תמח | תמט | תנ | תנא | תנב | תנג | תנד | תנה | תנו | תנז | תנח | תנט | תס | תסא | תסב | תסג | תסד | תסה | תסו | תסז | תסח | תסט | תע | תעא | תעב | תעג | תעד | תעה | תעו | תעז | תעח | תעט | תפ | תפא | תפב | תפג | תפד | תפה | תפו | תפז | תפח | תפט | תצ | תצא | תצב | תצג | תצד | תצה | תצו | תצז | תצח | תצט | תק | תקא | תקב | תקג | תקד | תקה | תקו | תקז | תקח | תקט | תקי | תקיא | תקיב | תקיג | תקיד | תקטו | תקטז | תקיז | תקיח | תקיט | תקכ | תקכא | תקכב | תקכג | תקכד | תקכה | תקכו | תקכז | תקכח | תקכט | תקל | תקלא | תקלב | תקלג | תקלד | תקלה | תקלו | תקלז | תקלח | תקלט | תקמ | תקמא | תקמב | תקמג | תקמד | תקמה | תקמו | תקמז | תקמח | תקמט | תקנ | תקנא | תקנב | תקנג | תקנד | תקנה | תקנו | תקנז | תקנח | תקנט | תקס | תקסא | תקסב | תקסג | תקסד | תקסה | תקסו | תקסז | תקסח | תקסט | תקע | תקעא | תקעב | תקעג | תקעד | תקעה | תקעו | תקעז | תקעח | תקעט | תקפ | תקפא | תקפב

קישורים חיצונייםעריכה

  שושן סודות, דפוס קארעץ תקמ"ד   באתר היברובוקס

תוכן הענייניםעריכה

אות א - מצות הייחוד
אות ב - ענין ששם הוי"ה עולה לע"ב
אות ג - על כוונת התפלה
אות ד- פסוק שמע וכוונתו
אות ה - פירוש ברכת כהנים
אות ו - וה' היא התשובה ולעולם בהמשכת הכל
אות ז - טעם טבילה במים
אות ח - פירוש ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל
אות ט - ומה שאמרו את ה' אלהיך תירא לרבות ת"ח
אות י - פירוש הקדיש
אות יא - ז' כללים בעבודת ה'
אות יב - לקיים המצוה מן המובחר
אות יג - בענין אדם וחוה
אות יד - הטעם שלא נאסרו קין והבל על התאומות שנולדו עמהם
אות טו - ענין קין והבל, ומשמעות שמותם
אות טז - שם הוי"ה נרמז בבריאת העולם
אות יז - אהי"ה יהו"ה חתום במעשה בראשית
אות יח - מדבר על עוד שמות היוצאים מסדר הא"ב
אות יט - אמר רבי עקיבא ג' אמות אמ"ש כנגד אב"ג
אות כ - על עניינים כנגד האות ו'
אות כא - העולם נברא במדת הרחמים
אות כב - ענין האות ש'
אות כג - ענין האות ד'
אות כד - ענין האות י'
אות כה - קדושת הבורא מתגלית בתורה ביהודי ובברית
אות כו - ענין בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתי
אות כז - ומה שכתוב והיה לאות על ידכה
אות כח - ענין כ"ה יהיה זרעך
אות כט - ענין הפסוק כי יד על כס י"ה
אות ל - שלש אמות אמ"ש כנגד שדי
אות לא - סוד שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
אות לב - סוד ק"ש על מטתו
אות לג - סוד ברכת על נטילת ידים
אות לד - ברכת אשר יצר
אות לה - ברכת אלהי נשמה
אות לו - סוד ברכת אשר נתן לשכוי בינה וכו'
אות לז - סדר ברכות השחר
אות לח - ברכת הנותן ליעף כח
אות לט - סוד ציצית והטלית
אות מ - טעם שאין התכלת מעכב את הלבן
אות מא - וטעם אריכות הציצית כפל לפחות מן הגדיל
אות מב - טעם ה' קשרים וח' חוטין
אות מג - הטעם שהציצית מעכבת זו את זו
אות מד - וטעם פסול קלא אילן והתיר דם חלזון
אות מה - מדוע ציצית במעומד ותפלין של יד במיושב
אות מו - סוד באתי לפני אחותי כלה וכו'
אות מז - והנשים פטורות מציצית ועשייתו
אות מח - טעם הציצית
אות מט - ענין התכלת בציצית ומצות הראיה
אות נ - סוד התפילין
אות נא - דיני כתיבת התפלין
אות נב - הבתים והרצועות
אות נג - התיתורא המעברתא והרצועות
אות נד - קשר של תפלין
אות נה - ויניח של יד ואח"כ של ראש
אות נו - סוד הנכנס לבית הכנסת צריך לשהות שיעור ב' פתחים
אות נז - סוד המתפלל ולא המתין על חבירו טורפין לו תפילתו
אות נח - סוד כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו
אות נט - סוד הרק בבה"כ כרוקק בבת עינו
אות ס - סוד קדיש
אות סא - סוד כוונת ברכו
אות סב - סוד ק"ש
אות סג - סוד בשכמל"ו
אות סד - טעם שאומרים בשכמל"ו בחשאי
אות סה - סוד משל לבת מלך - ציקי קדרה
אות סו - סוד רמ"ח תיבות בק"ש חסר ג.'
אות סז - סוד כוונת היחוד
אות סח - הטעם שלא יאריך בא' ולא יחטוף הח'
אות סט - ועל שפטור החתן מק"ש
אות ע - וטעם שלא יהיה לבו רואה את הערוה
אות עא - ומה שמחמירים בענייני התפלה ולא בענייני ק"ש והיא
אות עב - ומה שאמר יעקב אבינו ע"ה בשכמל"ו ולא שבח אחר
אות עג - הטעם לצריך לדקדק בהיגוי המלים
אות עד - מסביר הענין שתפלה היא עבודה
אות עה - סוד הדבר כוונת התפלה וסדרה
אות עו - סוד כוונות שלש ראשונות
אות עז - סוד כריעות להדיוט ולמלך ולכה"ג
אות עח - סוד ברכות אמצעיות
אות עט - סוד הקדושה
אות פ - סוד הפוסע ג' פסיעות לאחוריו אל יחזור מיד
אות פא - סוד התפילה
אות פב - פירוש על רמיזת סדר התפלה
אות פג - דע כי בהיותך בצרה
אות פד - ברכה שניה, גבורות
אות פה - ד' מחנות השכינה כנגד מאר"ע
אות פו - אתה גבור
אות פז - ענין השם אגל"א
אות פח - כוונת הברכה כך היא
אות פט - ענין ירידת הגשמים, ירידת השפע
אות צ - סוד השפע מהבינה ומהמלכות - מסביר ענין מ"י
אות צא - הטעם שאינו שוחה בברכת מחיה המתים
אות צב - קדושה
אות צג - כוונת הקדושה
אות צד - ענין מדוע לא השתמשו בפסוקים מהתורה בקדושה
אות צה - ענין ג' ברכות ראשונות והקדושה
אות צו - לדור ודור נגיד גדלך
אות צז - ברכת אתה קדוש
אות צח - ברכת אתה חונן
אות צט - י"ב ברכות אמצעיות הן בחינת בני חיי ומזוני
אות ק - ברכת אתה חונן
אות קא - ברכת השבנו
אות קב - ברכת סלח לנו אבינו כי חטאנו
אות קג - ברכת ראה נא בענינו
אות קד - ברכת רפאנו ה' ונרפא
אות קה - כוונת הברכה
אות קו - ומה שאנו שוחה בכל האמצעיות
אות קז - ברכת השנים
אות קח - ברכת תקע בשופר גדול לחרותינו
אות קט - ועתה נודיעך כוונת הברכה
אות קי - ברכת השיבה שופטינו כבראשונה
אות קיא - על הספירות
אות קיב - ענין האילן
אות קיג - כוונת הברכה
אות קיד - ברכת על הצדיקים. כוונת הברכה
אות קטו - ברכת ולירושלים ערך ברחמים תשוב
אות קטז - ברכת את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח
אות קיז - כוונת הברכה
אות קיח - ברכת שמע קולינו
אות קיט - ברכת רצה
אות קכ - כוונת הברכה
אות קכא - מודים אנחנו לך וכו'
אות קכב - ברכת ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו
אות קכג - ברכת שים שלום
אות קכד - אלהי נצור לשוני מרע
אות קכה - כוונת הבקשה
אות קכו - וסוד נותן שלום בימינו של הקב"ה ואח"כ בשמאלו של
אות קכז - סוד שם נורא ונשגב המוכן לנקום נקמת השי"ת ותורת
אות קכח - סוד שאסור להשהות ג' שעות וכפיו פרושות השמים
אות קכט - סוד נפילות אפים דע לך שורש גדול מונח בענין השח
אות קל - טעם המטים על יד ימין, וטעם המטים על יד שמאל
אות קלא - סוד תפלת הדרך
אות קלב - והנה לך כוונת תפילת הדרך
אות קלג - סוד גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו
אות קלד - וסוד סופר מברך ובור יוצא
אות קלה - סוד נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו
אות קלו - סוד מזכירין בעשרה אלהינו
אות קלז - סוד גדול העונה אמן יותר מן המברך
אות קלח - סוד הכל חייבין בזימון כהנים לוים וישראלים
אות קלט - סוד ברכת המזון טעונה כוס
אות קמ - וסוד ברכת המזון כפי הנגלה
אות קמא - סוד צריך לומר ובטובו חיינו ולא מטובו
אות קמב - סוד עשרה דברים הנוהגים בשולחן
אות קמג - סוד חמי האור וחמי טבריא מן תלמוד
אות קמד - טעם שנוטל עד סוף הפרק
אות קמה - טעמים בסדר נטילת ידים
אות קמו - סוד כל ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך
אות קמז - בענין דינין היורדים מן השמים
אות קמח - סוד למה בעינן גבי ברכת אלהינו רובא דמינכר
אות קמט - סוד פסול הקטן שלא הביא ב' שערות לכל דבר שבקדוש
אות קנ - הטעם ששיכור מברך
אות קנא - סוד נגלה ונסתר בברכה
אות קנב - סוד למה באו ח' ברכות בסעודה
אות קנג - סוד דבעינן בנטילה כח גברא
אות קנד - טעם אסור לכרוך ידיו בבגד ולאכול בהן
אות קנה - טעם שלא ישיח בין ברכה לתחלת המעשה
אות קנו - טעם איסור אמן חטופה
אות קנז - וטעם איסור לענות אמן אחר ברכותיו
אות קנח - טעם לברך על פרי העץ בפה"ע ולא בורא פה"א
אות קנט - טעם לברכת בורא פרי האדמה
אות קס - טעם ברכת בורא נפשות
אות קסא - סוד כוונת ברכה מעין שלש
אות קסב - סדר ברכת הריח
אות קסג - סוד איסור מאכלות אסורות
אות קסד - מסביר ההבדלים בהתנהגות בני אדם
אות קסה - סוד שם המפורש
אות קסו - סוד האות ו' שבשם
אות קסז - סוד ד' שמות העולים רי"ו אותיות
אות קסח - סוד סמא"ל ותניניעור ולילית
אות קסט - סוד וה' נתן חכמה לשלמה
אות קע - סוד זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור
אות קעא - סוד דרכי השם ב"ד שעולה מספרו כ"ו
אות קעב - סוד שלשה שמות אשר הם מקבלים ג' מלאכים הנרמזים
אות קעג - ענין הניקוד בתורה
אות קעד - סוד קריאת השמות בעת שירצה לפעול
אות קעה - סוד אחר זרק"א סגו"ל
אות קעו - סוד התשיעית ביום
אות קעז - סוד שבעה מיני אש הם
אות קעח - השימוש בשמות
אות קעט - סוד ארבעים מאורות היוצאים משם יהו"ה
אות קפ - סוד ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבאר
אות קפא - סוד המסעות שנסעו ישראל בצאתם ממצרים
אות קפב - כוונת קריאת יו"ד כשהוא בניקוד שור"ק
אות קפג - כוונת קריאת כה"ג את השם ביה"כ יום צומא רבה
אות קפד - סוד שבעה שרים הנמשכים מגבורה
אות קפה - סוד הרוצה להשתמש בהשבעת המלאכים
אות קפו - סוד שוש אשיש בה' וכו'
אות קפז - סוד שם יוצא מפסוק מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך
אות קפח - סוד שם איום ונורא וזהו יוחצצבירו"ן
אות קפט - סוד שם אז בוג"ה
אות קצ - סוד שמות של ד' ראשי נהרות
אות קצא - סוד שמות המלאכים העומדים על משמורת יהו"ה
אות קצב - וזאת התפילה הראוי להתפלל לפני כל פעולותיך
אות קצג - סוד תפלת גדור
אות קצד - סוד המזוזה
אות קצה - טעם שאשה חיבת במזוזה
אות קצו - שמזוזה מארכת ימים
אות קצז - לכתוב שד"י מחוץ למזוזה
אות קצח - ומה שמברכים על קביעתה ולא על כתיבתה
אות קצט - וטעם קביעתה בימין ביאתו
אות ר - איזה בתים פטורים מן המזוזה, והטעם לכך
אות רא - וטעם פטור המזוזה בעיר שיש בה חזירים
אות רב - וטעם קביעת המזוזה בשליש העליון
אות רג - סוד לכתוב ס"ת לעצמו
אות רד - ענין צירוף פנים ואחור
אות רה - וטעם זיון שעטנ"ז ג"ץ בג' זיונים
אות רו - וטעם חטוטרת הח'
אות רז - וטעם אין מוכרין ס"ת אלא ללמוד תורה ולישא אשה
אות רח - סוד שחייב כל מלך לכתוב ס"ת לעצמו אחר שימלוך
אות רט - והמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול
אות רי - סוד העה"ב
אות ריא - סוד כרת
אות ריב - וראוי שתדע החילוק ההוא בין כרת ואבדון
אות ריג - אגרת הרמב"ם
אות ריד - ענין מספר שבע
אות רטו - דרך השתמשות בשמות מהרמב"ם
אות רטז - סוד שהרמב"ם כתב לתלמידו להצליח בין בני אדם
אות ריז - סוד אם תרצה לבטל עצת צר ואויב
אות ריח - תפלת רבי נחוניא בן הקנה
אות ריט - הסבר לתפלת רבי נחוניה בן הקנה
אות רכ - ענין תר"ך עמודי אור היוצאים מי"ג מכילתין דרחמי
אות רכא - המשך תפלת רבי נחוניה בן הקנה
אות רכב - המשך הסבר לתפלת רבי נחוניה בן הקנה
אות רכג - המשך תפלת רבי נחוניה בן הקנה
אות רכד - המשך ההסבר לתפלת רבי נחוניה בן הקנה
אות רכה - בענין הקדושה - מאמר ר' פנחס בן יאיר
אות רכו - בענין הנשמות
אות רכז - המשך התפלה
אות רכח - המשך ההסבר
אות רכט - המשך התפלה
אות רל - הסבר לתפלה
אות רלא - המשך התפלה
אות רלב - המשך ההסבר
אות רלג - סוד והנחל עליון גוים
אות רלד - סוד וכפר אדמתו עמו
אות רלה - סוד מנוח ואשתו עם המלאך
אות רלו - סוד מהות הספרות
אות רלז - גווני הספירות
אות רלח - הספירות מתוארים כאורו
אות רלט - חלוקת הספירות
אות רמ - סוד המקובל בידינו לכל קדחת
אות רמא - סוד ג' משמרות הוי הלילה
אות רמב - סוד בת קול
אות רמג - סוד כנסת ישראל
אות רמד - סוד גבריאל באחת מיכאל בשתים אליהו בארבע וכו'
אות רמה - סוד חרב פיפיות
אות רמו - סוד שהקב"ה מתפלל
אות רמז - ענין השם הקב"ה
אות רמח - סוד ישמעאל בני ברכני
אות רמט - סוד תפלת רב ספרא
אות רנ - ההבדל בין השיר בזה"ה לשיר בביהמ"ק ולימות המשיח
אות רנא - סוד לך ה' הגדולה
אות רנב - סוד מי מריבה
אות רנג - סוד שאין עונין אמן במקדש
אות רנד - סוד ישגבך שם אלהי יעקב
אות רנה - סוד תאומים
אות רנו - סוד נבות היזרעלי
אות רנז - סוד תשובת הנשמה כפי מעלתה למקום הראוי לה כפי כ
אות רנח - סוד אני שר צבא ה' עתה באתי
אות רנט - סוד השדים
אות רס - סוד כוונת העגל וכונת אהרן וישראל
אות רסא - סוד ג' מפתחות לא מסרן הקב"ה ליד השליח
אות רסב - סוד יעקב אבינו לא מת
אות רסג - סוד כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו תענית
אות רסד - סוד אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה
אות רסה - סוד במעשה דר' אליעזר בן פדת
אות רסו - סוד בת היה לאברהם אבינו ובכל שמה
אות רסז - סוד בתי גוואי ובתי בראי
אות רסח - סוד הוקר רגלך מבית רעיך
אות רסט - סוד אסור העריות
אות רע - סוד י"ג מדות
אות רעא - סוד מגדל פורח באויר
אות רעב - סוד אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב
אות רעג - סוד עצם הנקרא לוז
אות רעד - סוד תתקע"ד דורות
אות רעה - ענין בונה עולמות ומחריבן
אות רעו - ענין נהר דינור
אות רעז - בענין שם של ע"ב
אות רעח - המשך הסבר התפלה
אות רעט - המשך התפלה
אות רפ - המשך ההסבר
אות רפא - סוד תפלת ר' אליעזר רוקח מתלמידי ר' יהודה חסיד
אות רפב - הסבר התפלה
אות רפג - הסבר לשמות
אות רפד - התפלה
אות רפה - פירוש התפלה
אות רפו - ענין ריח
אות רפז - כוונת התפלה בכללה
אות רפח - משיח בן יוסף ומשיח בן דוד
אות רפט - סוד שכתב הרמבן ז"ל בפרושיו לתורה בפ' בראשית
אות רצ - סוד אלהים
אות רצא - סוד פרשת בראשית עד יום אחד
אות רצב - סוד הרואה את חבירו לאחר שלושים יום מברך שהחיינו
אות רצג - וטעם הרואה את חבירו לאחר י"ב חדש מברך מחיה מתים
אות רצד - וטעם הטוב והמטיב
אות רצה - סוד ארבעה צריכין להודות וסימנך החיי"ם
אות רצו - ברכת הגומל
אות רצז - טעם ברכת הגומל
אות רצח - סוד דע כי כל הגזירות הבאות לרעה
אות רצט - סוד בכל תקל"ב שנים משתנים ב' מחזורים
אות ש - סוד ס' רבוא אם של גוים אומר בושו אמכם וכו'
אות שא - וטעם הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו
אות שב - סוד חיוב אדם לברך באם רואה שנוי הבריות
אות שג - טעם ברכות מדברות וימים וגבעות והרים הגדולים
אות שד - סוד ברכת הקשת
אות שה - סוד פרשת יהי רקיע עד יום שני
אות שו - סוד מה טעם שכל יום מששת ימי בראשית כפול ביצירות
אות שז - סוד כי ביום אכלך ממנו מות תמות
אות שח - סוד המילה וכל המסתעף אליה
אות שט - וזו היא התפלה
אות שי - סוד ברכות של מילה
אות שיא - דע כי כוונת הברכה במילת העבדים והגרים
אות שיב - וטעם לקיחת כוס יין לברכת המילה
אות שיג - סוד ששבות דבריהם דוחה את המלה
אות שיד - סוד להבדיל בין הבהמה טמאה לטהורה
אות שטו - וכן סוד כל היוצא מטהור טהור והיוצא מטמא טמא
אות שטז - סוד עופות הטהורים והטמאים
אות שיז - סוד דגים וחגבים
אות שיח - סוד חמשה הלכות שחיטה שהיי"ה דרס"ה חלד"ה הגרמ"ה
אות שיט - ענין ביה"ד העליון, כיצד פועל
אות שכ - סוד ע' טריפות אשר כללם ח' וסימנם ד"ן חנ"ק נפ"ש
אות שכא - סוד צורת הריאה
אות שכב - מבנה הראה והלכותיה לפי הסוד
אות שכג - סוד ניקוב קרום המוח
אות שכד - סוד באיזה מקום בגוף האדם נראות כוחות ל"ב נתיבות החוכמה
אות שכה - סוד מילתא דכתיבי בנביאים מי לא רמיזא באורייתא
אות שכו - סוד כסוי הדם בעפר ר"ל בשני עפרים
אות שכז - סוד שילוח הקן
אות שכח - ענין שהגלות מכפרת
אות שכט - אמנם ע"ד האמת
אות של - סוד את אשר ישנו פה עמנו עומד היום
אות שלא - סוד פורה ראש ולענה
אות שלב - מסביר איך יצא מנשה הרשע מחזקיהו הצדיק
אות שלג - ענין אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות מהגוף
אות שלד - סוד ומל ה' אלהיך את לבבך
אות שלה - סוד ואלו צדיק ורשע לא קאמר
אות שלו - סוד השיר והשירה
אות שלז - סוד ד' נקראים עדים גורל ואבן יהושע ובאר יצחק והשירה
אות שלח - סוד כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו
אות שלט - סוד המלאכים הנבראים בכל יום ומבטלן
אות שמ - סוד הגוונים הנראים במראות לנביאים
אות שמא - סוד ד' נכנסו לפרדס
אות שמב - ענין בן עזאי
אות שמג - ענין בן זומא
אות שמד - ענין אחר
אות שמה - ענין ר' עקיבא
אות שמו - סוד שראוי לומר בשבת רחמנו מנחם ציון
אות שמז - סוד שאסור להסתכל בקשת או בלבנה
אות שמח - סוד עושה שלום במרומיו
אות שמט - סוד גדול כחן של נביאים שמדמם הצורה ליוצרה
אות שנ - סוד דוד המלך חי וקים
אות שנא - סוד ויהי ידיו אמונה
אות שנב - סוד להנחיל אוהבי יש
אות שנג - ענין שאין השם שלם עד שינקום בעמלק
אות שנד - סוד יש אם למקרא ויש אם למסורת, בנין אב או בנה
אות שנה - סוד אספקלריאות ועיילי בבר
אות שנו - סוד רגלוי דבר נש אינון ערבין ליה לאתר דמתבעי
אות שנז - ענין המקום לוז שאין שם שליטת מלאך המות
אות שנח - סוד כמה לוקין והאיך לוקין ועל מה לוקין
אות שנט - סוד ז' שקדמו לבריאת עולם
אות שס - סוד שצריך לכתוב שטר אירוסין לשמה
אות שסא - הענין שצריך לכתוב גט לשמה
אות שסב - סוד הקדושין שצריך בכל ענין שיאמר הוא ולא היא
אות שסג - סוד האב זכאי בבתו בעודה נערה בקדושיה
אות שסד - סוד השושבנים והחתן והכלה והשדכן
אות שסה - סוד שבע ברכות לחתנים
אות שסו - ענין פנים חדשות
אות שסז - סוד הכתובה והתוספות
אות שסח - סוד אשה שנשאת לשנים לא תנשא לשלישי
אות שסט - וטעם הנבעלת פחותה מג' שנים חוזרת בתוליה
אות שע - סוד ברכות דם בתולים
אות שעא - סוד עשרה דברים שחייב האדם לאשתו
אות שעב - סוד ג' דברים שזוכה בהן האיש
אות שעג - סוד יוצאה בשוק וראשה פרוע וכו'
אות שעד - סוד אי אפשר באשה נדרנית
אות שעה - סוד שבזמן הזה אין להתיר שום נדר ושבועה
אות שעו - סוד מי שלא הכיר במומי האשה יוציא בלא כתובה
אות שעז - סוד קיום מצות פריה ורביה
אות שעח - ענין מצות פריה ורביה
אות שעט - זמן החיבור
אות שפ - באיכות החיבור
אות שפא - סוד האשה ניקנית בשלשה דרכים בכסף ובשטר ובביאה
אות שפב - בכסף כיצד, בפרוטה ובשוה פרוטה
אות שפג - סוד חופה
אות שפד - סוד שאין האשה ניקנית בחליפין ובחזקה
אות שפה - סוד ששלוחו של אדם כמותו
אות שפו - הסוד מלוה להוצאה ניתנה
אות שפז - סוד הגירושין
אות שפח - סוד זיווג ראשון וזיווג שני
אות שפט - סוד מיאון
אות שצ - סוד שצריכה להמתין צ"א יום אחר מיתת הבעל וגט וחל
אות שצא - סוד שלא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו
אות שצב - סוד הכל נאמנים בעדות אשה חוץ מחמש נשים
אות שצג - סוד מים שאין להם סוף אשתו אסורה
אות שצד - סוד היבום
אות שצה - תשובות על הספקות
אות שצו - סוד מי שהניח אשתו וילדה וידעו שכלו לו חדשיו
אות שצז - סוד מי שיש לו ד' נשים והוליד מכל אחת מהן
אות שצח - סוד סריס אדם וסריס חמה והלכותיהם
אות שצט - סוד ובן אין לו ל"ש בן ל"ש בת כו'
אות ת - סוד קדושי היבמה הנקרא מאמר בפי רז"ל
אות תא - סוד החליצה
אות תב - טעם המחלוקת אם חליצה בג' או בה'
אות תג - ענין שמקום הדיינים והחולץ וכו' הוא כנגד עמידת ה
אות תד - וראוי שתדע כי הנעל ירמוז אל כ"י והרגל לצי"ע
אות תה - סוד ד' מיתות ב"ד ד'
אות תו - סוד המפתה שיתחייב בחמשים כסף
אות תז - סוד מוציא שם רע
אות תח - סוד הסוטה
אות תט - סוד והוא אשה בבתוליה יקח
אות תי - סוד מה דין הנשים בזמן הזה
אות תיא - בענין איסור ריקוד מעורב
אות תיב - בענין השבעת מלאכים
אות תיג - סוד קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה
אות תיד - סוד שימני כחותם על לבך כחולדה הדרה בעקרי הבתים
אות תטו - סוד אודך כי עניתני וכו'
אות תטז - סוד אצל ואצל בפרק תמיד נשחט
אות תיז - סוד מחני נא מספרך אשר כתבת
אות תיח - סוד פרשת ראה אתה אומר אלי וגו'
אות תיט - סוד ואתה אמרת ידעתיך בשם
אות תכ - סוד פני ילכו והנחותי לך
אות תכא - סוד הראני נא את כבודך
אות תכב - סוד קרון פניו
אות תכג - סוד אין בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה אל
אות תכד - סוד ויתן לך האלהים
אות תכה - סוד גדול כחן של נביאים המדמים צורה ליוצרה
אות תכו - סוד ובני רחביה רבו למעלה מראש
אות תכז - סוד שני גדיי עזים וטובים
אות תכח - סוד משא מצרים הנה ה' רוכב על עב קל
אות תכט - סוד ויאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך
אות תל - סוד אמרו טרם שברא העולם היה הוא ושמו אחד
אות תלא - והסוד מה שיסדו חז"ל בתפילה אין כערכך
אות תלב - סוד רוח סערה עושה דברו
אות תלג - סוד מי כמוך באלים ה' פעם דגושה ופעם רפויה
אות תלד - מש"ה "מטטרון "שר "הפנים
אות תלה - סוד מעשה ברבי בנאה וכו'
אות תלו - סודו ע"ד אמת
אות תלז - סוד מזמור הללויה כי טוב זמרה אלהינו
אות תלח - בענין ירידת הנשמה לעולם הזה
אות תלט - סוד רבו של אדם הראשון רזיאל ת"ת
אות תמ - סוד קן נורא
אות תמא - סוד משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ
אות תמב - סוד אלף הוא אל רם
אות תמג - סוד סמאל ותנינעור ולילית
אות תמד - סוד אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה
אות תמה - סוד וישמע אלהים את נאקת וגו'
אות תמו - מדוע נזכרה יציאת מצרים בתורה נ' פעמים
אות תמז - סוד באיזה אופן ישמשו הספירות בשנות השמיטה וכמה
אות תמח - סוד חד חרוב
אות תמט - סוד השומע הזכרת השם מפי חבירו חייב לנדותו
אות תנ - סוד למה יהרג ואל יעבור בג' עבירות ג"ע ע"ז ש"ר
אות תנא - סוד פסיעה גסה נוטלת אחת מת"ק ממאור עיניו של אדם
אות תנב - סוד המדרש שאמר גדולים גרים בזמן הזה מישראל
אות תנג - סוד מפני שיבה תקום
אות תנד - טעם הנפטר מרבו אל יראה לאחוריו וכו'
אות תנה - וטעם אמרם ז"ל שהקטן לא יתן שלום לגדול
אות תנו - סוד עיר הנדחת בסוד עיר קטנה
אות תנז - סוד אבד תאבדון את כל המקומות
אות תנח - סוד כ"ח מתנות שכינה
אות תנט - וטעם על מה נשבע ה' לדוד
אות תס - טעם לא תבשל גדי בחלב אמו
אות תסא - סוד בלעם
אות תסב - סוד אבן
אות תסג - סוד שם היוצא מפסוק וישב יצחק בגרר עם מקורו יהו"ה
אות תסד - סוד הנקודות על מה יורו
אות תסה - סוד נעלם מכל אנשי זמנינו
אות תסו - למה לא פורש עונש העובר על מ"ע וכן ענין עשה דוח
אות תסז - בענין מצות מילה
אות תסח - בענין שילוח הקן
אות תסט - סוד השבת
אות תע - ענין הבדלה
אות תעא - וטעם הבטת צפרנים
אות תעב - סוד כל הנהגת שבת
אות תעג - ענין לבחור מנה יפה לכבוד שבת, ואין לזה קצבה בר"ה
אות תעד - תקנת עזרא לכבס הבגדים ביום חמישי
אות תעה - שלא לעשות מלאכה בע"ש
אות תעו - שלא ילך בע"ש יותר מג' פרסאות
אות תעז - שלא להפליג בספינה פחות מג' ימים לפני שבת
אות תעח - הענין לצום בכל יום ששי
אות תעט - להכין צרכי שבת כבר ביום ששי
אות תפ - ענין שש תקיעות
אות תפא - ענין רחיצת גופו ולבישת בגדים לכבוד שבת
אות תפב - ענין לתקן ביתו לפני שהולך לביה"כ
אות תפג - ענין המן הטל והשליו
אות תפד - ענין שני נרות בשבת
אות תפה - ענין הכנת הנר
אות תפו - הענין שהאיש והאשה חייבים בהדלקת הנר
אות תפז - ענין תפלות של שבת
אות תפח - ענין לשנות משנה במה מדליקין
אות תפט - ענין עונת ת"ח מע"ש לע"ש
אות תצ - ענין לחם משנה והמפה ודרך האכילה
אות תצא - ענין מצות עונה
אות תצב - ענין מאה ברכות בשבת
אות תצג - שנים מקרא ואחד תרגום
אות תצד - מדוע מוסף של שבת עולה ושל יו"ט היו עולה וחטאת
אות תצה - ענין קרבן עולה
אות תצו - ענין קרבן חטאת
אות תצז - קריאה בתורה ובנביא
אות תצח - איך לנהוג עם אבל וחולה
אות תצט - שאסור להתענות בשבת חוץ מתענית חלום
אות תק - מסביר מדוע צריך תענית לתעניתו
אות תקא - ענין ג' מנוחלי העוה"ב
אות תקב - ענין המגדל בניו לתלמוד תורה
אות תקג - והמבדיל על היין במוצאי שבת
אות תקד - סוד ד' רשויות לשבת
אות תקה - סוד מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה
אות תקו - ענין נר שבת ונר חנוכה
אות תקז - אל אדון על כל המעשים
אות תקח - סוד היה הולך במדבר ואינו יודע אימתי שבת
אות תקט - סוד לחם הפנים בחומר בקודש
אות תקי - סוד ב' נפשות שאמרו חכמים שיש לו לאדם בשבת
אות תקיא - סוד ברכת הלבנה
אות תקיב - סוד מקודש החדש
אות תקיג - סוד קידוש הירח עפ"י ראייה
אות תקיד - סוד מחט ומסמר
אות תקטו - סוד עשר עטרות שנטל יום ר"ח ניסן הוא יום הקמת המשכן
אות תקטז - סוד חטא בני אהרן
אות תקיז - סוד ביעור חמץ בליל י"ד
אות תקיח - סוד אכילת מצה בליל ט"ו חובה וכל שאר הימים רשות
אות תקיט - סוד עשר מכות
אות תקכ - סוד שתי כתרים שנתנו לישראל בהר סיני
אות תקכא - סוד היה לך לעזרני
אות תקכב - סוד למה נקרא שמו הר סיני וכן הר חורב
אות תקכג - דברי הרב בענין כי ששת ימים עשה ה' וכו' ואין ל
אות תקכד - הסבר לדברי הרב הנ"ל
אות תקכה - סוד חלל ממלכה ושריה
אות תקכו - סוד עשר מסעות נסעה שכינה
אות תקכז - סוד עשר גליות גלתה סנהדרין
אות תקכח - סוד שראוי לומר בשבת רחמנו מנחם ציון
אות תקכט - סוד בזכות ג' ראשון זכו ישראל לג' ראשון
אות תקל - ענין ר"ה היא הנקרא יום הדין
אות תקלא - וענין ג' ספרים שנפתחים לפניו
אות תקלב - וראש השנה בכלל יו"ד ימי התשובה
אות תקלג - וביאור זכרינו לחיים
אות תקלד - מי כמוך אב הרחמים
אות תקלה - ובכן פירוש בכח ע"ב שמות
אות תקלו - ובכן תן כבוד
אות תקלז - סודות אשר באו בר"ה ונחלקים לט' חלקים
אות תקלח - שמע ביאורנו על דבריו
אות תקלט - מדוע לא הזכיר הכתוב תקיעות רק תרועה
אות תקמ - טעם שיש תקיעה לפניה ולאחריה
אות תקמא - מלך יושב על כסא דין, מלכות בית דוד
אות תקמב - ענין פעולת השופר
אות תקמג - סוד המשפט ביום הדין
אות תקמד - הויכוח כביכול בין מידת הדין למידת הרחמים
אות תקמה - ענין שהתקיעה ביום ואינו דוחה שבת
אות תקמו - ענין הג' ספרים שנפתחים בר"ה
אות תקמז - ענין מלכיות זכרונות ושופרות
אות תקמח - בענין מספר התקיעות
אות תקמט - דיני השופר
אות תקנ - כוונת התוקע
אות תקנא - סוד הווידוי
אות תקנב - מעשה מספר חסידים
אות תקנג - מענין התשובה
אות תקנד - סוד שבת שבתון הנאמר אצל יוה"כ
אות תקנה - סוד שם יום הכפורים
אות תקנו - כמה הקדמות לפני שמתרץ את הקושיות
אות תקנז - סוד חג הסוכות
אות תקנח - הקדמה כוללת לענייני מצות
אות תקנט - על גיד הנשה
אות תקס - סוד מידות דופן הסוכה גובהה ועוד
אות תקסא - בדיני הסכך
אות תקסב - וטעם פטור אשה מסוכה
אות תקסג - וטעם ולא בסוכה שתחת סוכה
אות תקסד - וטעם איסור עצי סוכה כל ז'
אות תקסה - וטעם שיהא מחזיק ראשו ורובו ושולחנו
אות תקסו - וטעם שאין הסכך במחובר
אות תקסז - וטעם כל המצטערים בסוכה פטורים
אות תקסח - ושלוחי מצוה פטורים מסוכה
אות תקסט - ענין סוכות
אות תקע - וענין שבועות
אות תקעא - וטעם הלולב
אות תקעב - טעם שנשים פטורות ממ"ע שהזמן גרמא
אות תקעג - טעם הלולב וביאור איך תרי"ג מצות תלוים בו
אות תקעד - ומה שאמרו כי האדם נקרא עולם קטן
אות תקעה - רוח ה' דבר בו
אות תקעו - סוד כל המקיים באגודו
אות תקעז - סוד אתרוג לולב הדס ערבי נחל
אות תקעח - סוד ההקפות
אות תקעט - סוד ניסוך המים בחג ולא בשאר מועדים
אות תקפ - סוד סר צילם מעליהם וגו'
אות תקפא - והטעם בליל החותם הנקרא הושענה רבה
אות תקפב - סוד שמחת בית השואבה ת"ר מי שלא ראה שמחת בית ה