שולחן ערוך יורה דעה שעז א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

העבדים והשפחות -- אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם תנחומי אבלים, אלא אומרים לו "המקום ימלא חסרונך" כשם שאומרים לאדם על שורו וחמורו:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ואין אומרים כו'. דכל דבר שהוא משום כבוד לחיים אין עושין לאבל שהוא מנודה:באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש