שולחן ערוך יורה דעה ג

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן ג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

שחיטה אינה צריכה כוונה
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

שחיטת חולין אינה צריכה כוונה.

אפילו מתעסק בעלמא לחתוך, או שזרק סכין לנועצה בכותל, ושחט כהלכתה (ס"א בהליכתה וכן עיקר) – כשרה.

והוא שראה שלא החליד (פירוש, ענין נעיצה ותחיבה, מלשון חולדה שנכנסת בחורין ובסדקין) הסכין בין סימן לסימן או תחת העור. ואם מצא הנוצה או השיער חתוכים – ודאי לא החליד. ואפילו הפיל הסכין בידו או ברגלו שלא בכוונה כלל ושחט – שחיטתו כשרה. אבל אם נפלה מעצמה – פסולה, דבעינן כח גברא. (עיין לקמן סימן ז').

וכן אם היה הסכין מונח בחיקו או בידו ונפלה מידו או מחיקו שלא בכוונה – כנפלה מעצמה דמי ופסולה.