פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

כשראש חודש שני ימים כותבין בשטרות ביום הראשון ביום ראש חודש שהוא יום שלשים לחודש שעבר. (ומונין לחדש מיום השני וכותבין בו באחד לחודש) (טור)

הגה: כשמעברין השנה כותבין באדר ראשון אדר סתם ובשני אדר השני (טור)