שולחן ערוך אורח חיים תיח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תיח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני תענית בראש חדש
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף אעריכה

ראש חודש אסור בתענית:

סעיף בעריכה

אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים חנוכה ופורים. ואם התחילו, שגזרו להתענות כך וכך ימים והתחילו בהם קודם ראש חודש אפילו יום אחד, אין מפסיקין ומתענין ומשלימין:

סעיף געריכה

יחיד שקיבל עליו תענית כך וכך ימים ופגע בו ראש חדש, או שקיבל עליו להתענות בראש חודש, אם קיבלו בלשון קבלת תענית בעלמא אין צריך התרה. ואם קיבלו עליו בלשון "הרי עלי" שהוא לשון נדר, צריך התרת חכם. (ועיין ביורה דעה סימן רט"ו סעיף ג):

סעיף דעריכה

אם נשבע להתענות כך וכך ימים, ואירע בהם ראש חדש, השבועה חלה עליו מטעם איסור כולל. ואם נשבע בפירוש להתענות בראש חדש, נראה לי שחלה עליו שבועה, כיון שאינו אלא מדרבנן; אלא שמדברי הרמב"ם נראה לכאורה שהוא מדאורייתא (ועיין להלן סימן תק"ע):

סעיף העריכה

המתענה בראש חדש או בחנוכה ופורים תענית חלום, צריך למיתב תענית לתעניתיה: