שולחן ערוך אורח חיים שנב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן שנב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

הקורא בספר ונתגלגל מרשות לרשות
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

הקורא בספר על האסקופה ונתגלגל ראש האחד מהספר מידו ונשאר ראש השני בידו -- גוללו אצלו; אפילו נתגלגל חוץ לד' אמות ואפילו ברשות הרבים והאסקופה ברשות היחיד משום בזיון כתבי הקדש התירו.

הגה: דרבים דרסי על האסקופה ודוקא כתבי הקדש אבל בשאר דברים אסור אפילו לא נפל אלא לכרמלית (המגיד פרק ט"ו והרשב"א).

סעיף בעריכה

היה קורא בו על הגג ונתגלגל ראשו האחד מידו -- עד שלא הגיע לעשרה טפחים התחתונים הקרובים לארץ -- גוללו אצלו.

הגיע לעשרה טפחים התחתונים -- אם הכותל משופע בענין שנח עליו -- אסור לגללו אצלו, וכדי שלא יעמוד בבזיון הופכה על הכתב. ואם אינו משופע -- כל זמן שלא הגיע לארץ גוללו אצלו.