שולחן ערוך אורח חיים שנא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן שנא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין המושיט ידו לצינור ברשות הרבים לשתות
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

לא יעמוד אדם ברשות הרבים ויחבר ידו למזחילה -- שהוא צנור ארוך מונח לאורך הגג -- בתוך ג' טפחים סמוך לגג ולקבל המים ממנה, שכיון שהוא בתוך ג' סמוך לגג חשוב כגג ואסור; בין אם הוא למעלה מעשרה או למטה מעשרה. אבל מותר לקלוט מן האויר אפילו אם ידו תוך ג' למזחילה.

היתה מזחילה בולטת ג' מן הגג, וכן סתם צנור שבולט ג' -- יכול לחבר ידו אליהם ולקבל המים. וכגון שאין בהם ד' על ד' והן למטה מעשרה; אבל אם יש בהן ד' על ד' או אפילו אין בהן ד' על ד' והן למעלה מעשרה -- אסור.