ט"ז על אבן העזר מא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף ב

עריכה

שתיהם משום ערוה דכיון שאין הקידושין תופסין בזה אחר זה בבת אחת נמי אין תופסין:

כולן צריכות גט דקידושין שלא נמסרו לביאה הוין קידושין כאביי:

סעיף ג

עריכה

מקודשת לי דזה כמו שאמר קני לך את וחמור דאע"ג דאין קנין לחמור קנה המקבל דהכי קי"ל להלכה בכ"מ ה"נ אין האחיות פוסלין קידושין של הנכריות וי"א ס"ל דכאן גרע מאת וחמור דשם הוא מקנה למי שיוכל לקנות שאין טעם לומר מפני שהחמור אינה יכולה לקנות שלא יקנ אפילו מי שיש לו יד לקנות אבל מקדש זה לא נתן אלא בשביל שיזכה בכולם שכן דרך הלוקח ליקח רע ויפה כאחת וכיון דאין האחיות מקודשות ה"נ נכריות:

הלכך נכריות מקודשת מספק פי' שכיון שיש כאן שני דיעות יש לנו להחמיר: