שבט מוסר
מחבר אליהו הכהן
קטלוגים
VIAF 77147095168725082707 2051156012375749700005, 77147095168725082707
הספרייה הלאומית   005089168
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה שבט מוסר


ספר
שבט מוסר
הלז הנכבד ונחמד אשר חברו החכם השלם הדיין המצויין.

הרב כמוהר"ר אליהו הכהן האיתמרי זצ"ל.
מתושבי ק"ק אזמיר יע"א.
אשר פעל ועשה ורבים השיב מעון.
ושבט פושעים וחטאים הגיע לפרשת דרכים.
דרך סלולה לרבים. ליראי ה' ולחושבי שמו.
פתח להם פתח פתוח כפתחו של אולם.
להחזיק מוסר ה' ודרכיו הישרים.
זכה וזיכה הרבים, זכות הרבים תלוי בו:

דפי פתיחה עריכה

פרקי הספר עריכה

הקדמהאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנב

מהדורות ברשת עריכה

מקור דפוס שנה שנה עברית שפה NNL OCLC הערות
  שבט מוסר, 42406   באתר היברובוקס קושטנדינא 1712 תע"ב עברית
  שבט מוסר, 30689   באתר היברובוקס וילהרמשדורף 1722 תפ"ב עברית
  שבט מוסר, 42635   באתר היברובוקס ווילהרמשדארף 1725 תפ"ה לשון אשכנז
  שבט מוסר, 41970   באתר היברובוקס קושטא 1728 תפ"ח עברית
  שבט מוסר, 43038   באתר היברובוקס אמשטרדם 1731 תצ"א עברית
  שבט מוסר, 52649   באתר היברובוקס קושטנדינה 1735 תצ"א עברית
  שבט מוסר, 35067   באתר היברובוקס פיורדא 1761 תקכ"א עברית עותק נוסף:   שבט מוסר, osu.32435001266550, ב-HathiTrust
  שבט מוסר, 46786   באתר היברובוקס דיהרנפורט 1799 תקנ"ט לשון אשכנז
  הספרייה הלאומית (000104978) קושטנדינה המאה ה-18 עברית 000104978 כתב יד. מקור: ספריית בית המדרש לרבנים, ניו יורק
  הספרייה הלאומית (000105162) המאה ה-18 עברית 000105162 כתב יד. מקור: ספריית בית המדרש ללימודי יהדות, ניו יורק
  הספרייה הלאומית (000132901) המאה ה-18/9 עברית 000132901 כתב יד (לא שלם). מקור: אוסף מיכאל קרופ
  הספרייה הלאומית (000082212) פררה המאה ה-18/9 איטלקית 000082212 כתב יד. בשער: "שבט מוסר בל' איטליאנו להזקן כמ"ר דוד חיים בסאני מפירארא" והוא כנראה המתרגם
  שבט מוסר, ב-HathiTrust דיהרנפורט 1804 תקס"ד לשון אשכנז nyp.33433109937304
  הספרייה הלאומית (000062749). שבט מוסר (פרק לו) פררה 1815 איטלקית 000062749 כתב יד. פינצי, שמואל יצחק בן משה חי מחבר הקדמה
  שבט מוסר, ב-HathiTrust ירושלים 1863 עברית nyp.33433109938229
  שבט מוסר, 31545   באתר היברובוקס פיעטרקוב 1889 תרמ"ט עברית
  שבט מוסר, 41969   באתר היברובוקס ירושלים 1925 תרפ"ה ערבית מתורגם לערבית ע"י ה"ר דוויק, אברהם יצחק עם הוספות
  דרשות שבט מוסר, 5848   באתר היברובוקס ברוקלין תשנ"ו עברית 001720426