רש"י על תהלים קמא י

רש"י על תהלים • פרק קמא
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • 


"יפלו במכמוריו רשעים" - יפול הרשע עצמו במכמוריו שהוא פורש לרגלי