רש"י על תהלים קמא ד

<< רש"י על תהלים • פרק קמא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • 


"אל תט לבי" - אל יהיה נוטה לרע

"את אישים" - עם אנשים (מצאתי)

"ובל אלחם במנעמיהם" - ולא אהיה מיסב בסעודתם