רש"י על תהלים קמא ג

<< רש"י על תהלים • פרק קמא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • 


"שיתה ה' שמרה לפי" - בהתפללי לפניך להיותי מדבר צחות שיהיו לרצון

"דל שפתי" - היא שפה העליונה (כמו דלתות שפתי)