רש"י על תהלים קמא ב

רש"י על תהלים • פרק קמא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • 


"משאת כפי" - מה שאני נושא כפי אליך