רש"י על תהלים קמא ז

<< רש"י על תהלים • פרק קמא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • 


"כמו פולח" - עצים

"פולח" - לשון בקוע כמו יפלח כליותי (איוב ט"ו)

"ובוקע בארץ" - כן נפזרו עצמינו להגיע לפתח המות בשביל רעותיהם של עוברי עבירה