רש"י על תהלים צט ח

<< רש"י על תהלים • פרק צט >>
א • ג • ד • ז • ח • ט • 


"אל נושא" - עון ישראל

"היית להם" - בשבילם

"ונוקם" - היית על עלילותם משה ואהרן (שם כ) שמעו נא המורים שמואל על שלא הדריך בניו בדרך טובה מת בחור