רש"י על תהלים צט ג

רש"י על תהלים • פרק צט >>
א • ג • ד • ז • ח • ט • 


"יודו שמך" - יודו את עז מלך האוהב משפט