רש"י על תהלים צט א

<< רש"י על תהלים • פרק צט
א • ג • ד • ז • ח • ט • 


"ירגזו עמים" - מדבר במלחמת גוג ומגוג ואז ירגזו עמים כענין שנאמר (זכריה יד) וזאת תהיה המגפה וגו'

"תנוט" - לשון נטיו רגלי