רש"י על תהלים צט ט

<< רש"י על תהלים • פרק צט
א • ג • ד • ז • ח • ט • 


"כי קדוש ה' אלהינו" - על אשר הוא מדקדק עם הצדיקים הוא מקודש בעולם וכן הוא אומר (שמות כט) ונקדש בכבודי במכובדי