רש"י על תהלים צט ז

| רש"י על תהליםפרק צ"ט • פסוק ז' | >>
א • ג • ד • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בעמוד ענן ידבר אליהם" - אף עם שמואל וזה הוא שנאמר (שמואל א ט) היש בזה הרואה ותעננה אותם ותאמרנה יש ראו הענן קשור על פתחו כד"א ויש אשר יהיה הענן (במדבר י)

"שמרו עדתיו וחק נתן למו" - וחוק אשר נתן למו