רש"י על תהלים פה יא

| רש"י על תהליםפרק פ"ה • פסוק י"א | >>
ב • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"חסד ואמת נפגשו" - שיהיו ישראל דוברי אמת ומן השמים יפגוש בהם החסד

"צדק ושלום נשקו" - הצדקה שהיו ישראל עושים והשלום מאת הקב"ה יהיו נושקין זה לזה כלומר והיה מעשה הצדקה שלום (ישעיהו ל"ב)