רש"י על תהלים פה יב

<< רש"י על תהלים • פרק פה >>
ב • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • 


"אמת מארץ תצמח וגו'" - כשהיו ישראל דוברים אמת וישקפו מן השמים צדקה שהם עושים בארץ