רש"י על תהלים פה יג

<< רש"י על תהלים • פרק פה >>
ב • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • 


"גם ה' יתן הטוב" - יפתח אוצרו את השמים לתת מטר כדי לעשות ארצו את יבולה