רש"י על תהלים פה ט

רש"י על תהלים • פרק פה
ב • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • 


"אשמעה מה ידבר" - אזכה לשמוע מה ידבר הקב"ה כשידבר שלום אל עמו

"לכסלה" - לשטות לחטוא לפניו