רש"י על תהלים פה ה

רש"י על תהלים • פרק פה
ב • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • 


"שובנו" - שוב אתה והשיבנו