רש"י על תהלים פה ז

רש"י על תהלים • פרק פה
ב • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • 


"הלא אתה" - סופך שתשוב תחיינו שהרי הבטחתנו כן על ידי נביאך