רש"י על תהלים מח טו

<< רש"י על תהלים • פרק מח
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"עלמות" - כאדם המנהיג את בנו קטן לאט ומנחם פתר אותו לשון עולם וכן פתרונו ינהגנו לעולמים