רש"י על תהלים מח ב

רש"י על תהלים • פרק מח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"בעיר אלהינו" - לעתיד לבא כשיבנה את עירו יהיה בשבילה גדול ומהולל