רש"י על תהלים מח יא

<< רש"י על תהלים • פרק מח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"כשמך אלהים כן תהלתך" - כאשר שמך גדול כן תהלתך גדול בפי כל