רש"י על תהלים מח ו

<< רש"י על תהלים • פרק מח
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"המה ראו" - את הקב"ה יוצא ונלחם בגוים ההם כן תמהו

"נחפזו" - פורנ"ט אטורדי"ץ בלע"ז כמו ובחפזותה