רש"י על תהלים מח ה

<< רש"י על תהלים • פרק מח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"המלכים נועדו" - להלחם עליה במלחמת גוג ומגוג

"עברו יחדו" - למלחמה