רש"י על תהלים מח יג

"סבו ציון" - אתם הבונים אותה

"ספרו" - לשון מנין דעו כמה מגדלים ראוים לה