רש"י על תהלים ה יב

<< רש"י על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ותסך עלימו" - תגונן ותסוכך עלימו

"ויעלצו בך" - כשיראו שאתה תברך רעיך ואוהביך