רש"י על תהלים ה ו

<< רש"י על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"הוללים" - משתטים ובלשון משנה מעורבבין