רש"י על תהלים ה ד

| רש"י על תהליםפרק ה' • פסוק ד' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בקר תשמע קולי" - בבוקר אני קורא לך עליהם שהוא עת משפט ברשעים כמו שנאמר לבקרים אצמית כל רשעי ארץ (לקמן קא) היה זרועם לבקרים (ישעיהו לג) כי בבקר בבקר יעבור (שם כח)

"בקר אערך לך" - תפלתי על זאת אערוך ל' מערכה הוא כך חברו מנחם

"ואצפה" - שתעשה בהם משפטים