רש"י על תהלים ה ה

<< רש"י על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"כי לא אל חפץ רשע אתה" - ונאה לך לאבד הרשעה מן העולם

"לא יגורך רע" - לא יגור אצלך