רש"י על תהלים ה יא

<< רש"י על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ממועצותיהם" - שהם יועצים על ישראל ואז ישמחו כל חוסי בך