רש"י על תהלים ה ט

<< רש"י על תהלים • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"שוררי" - עויני המצפים שאבגוד בך ותעזבני שוררי כמו (במדבר כד) אשורנו ולא קרוב