רש"י על שמות לד כז

<< רש"י על שמות • פרק לד
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


"את הדברים האלה" - ולא אתה רשאי לכתוב תורה שבעל פה