רש"י על שמות לד לד

"ודבר אל בני ישראל" - וראו קרני ההוד בפניו וכשהוא מסתלק מהם