רש"י על שמות לד יח

רש"י על שמות • פרק לד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


"חדש האביב" - חדש הביכור שהתבואה מתבכרת בבישולה