רש"י על שמות כג ל

"עד אשר תפרה" - תרבה ל' פרי כמו פרו ורבו