רש"י על שמות כג ט

<< רש"י על שמות • פרק כג >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • 


"וגר לא תלחץ" - בהרבה מקומות הזהירה תורה על הגר מפני שסורו רע (ב"מ נט)

"את נפש הגר" - כמה קשה לו כשלוחצים אותו