רש"י על שמות כג ג

<< רש"י על שמות • פרק כג
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • 


"לא תהדר" - לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר דל הוא אזכנו ואכבדנו