רש"י על שמות כג כד

רש"י על שמות • פרק כג
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • 


"הרס תהרסם" - לאותם אלהות

"מצבותיהם" - אבנים שהם מציבין להשתחוות להם