רש"י על שמות יח טו

רש"י על שמות • פרק יח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כו • כז • 


"כי יבא" - כי בא לשון הווה

"לדרוש אלהים" - כתרגומו למתבע אולפן לשאול תלמוד מפי הגבורה