רש"י על שמות יח יט

<< רש"י על שמות • פרק יח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כו • כז • 


"איעצך ויהי אלהים עמך" - (מכילתא) בעצה אמר לו צא המלך בגבורה

"היה אתה לעם מול האלהים" - שליח ומליץ בינותם למקום ושואל משפטים מאתו

"את הדברים" - דברי ריבותם