רש"י על שמות יח כג

<< רש"י על שמות • פרק יח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כו • כז • 


"וצוך אלהים ויכלת עמוד" - המלך בגבורה אם יצוה אותך לעשות כך תוכל עמוד (מכילתא) ואם יעכב על ידך לא תוכל לעמוד

"וגם כל העם הזה" - אהרן נדב ואביהוא ושבעים זקנים הנלוים עתה עמך (מכילתא)