רש"י על שמות יח כז

"וילך לו אל ארצו" - לגייר בני משפחתו (מכילתא)